Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy wraz z partnerami zajmuje się wszelkimi kwestiami podatkowymi oraz handlowymi związanymi z prowadzeniem biznesu w Wielkiej Brytanii. Kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w zakładaniu spółek w Wielkiej Brytanii, zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych. Specjaliści z departamentu Działu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego pomogą w przygotowaniu umowy spółki prawa brytyjskiego dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta lub jeżeli jest taka potrzeba przygotują umowę inwestycyjną. Prawnicy Kancelarii chętnie doradzą odnośnie planowanej restrukturyzacji Państwa biznesu, której częścią jest spółka prawa brytyjskiego. Ponadto zespół doradzi Państwu odnośnie lokalnego prawa handlowego, w tym procesów dotyczących reorganizacji spółek założonych w Wielkiej Brytanii, tj. podwyższenie kapitału, zmiana umowy spółki, sprzedaż udziałów, umorzenie udziałów, przekształcenie spółki, zmiany siedziby (redomiciliation), łączenie spółek związanych na prawie brytyjskim jak i transgraniczne łączenia spółki prawa brytyjskiegoo ze spółką znajdującą się poza granicami UK. Zajmujemy się również doradztwem związanym z zakończeniem prowadzenia biznesu w UK w tym przeniesieniem majątku do wspólników oraz likwidacją spółki.

Jeżeli chcesz założyć spółkę prawa brytyjskiego zapraszamy do współpracy!