Korzystne reguły opodatkowania:

 • działalności operacyjnej: 20%,
 • otrzymywanych dywidend: 0%,
 • otrzymywanych zysków kapitałowych (np. ze zbycia udziałów lub akcji): 0%,
 • wypłacanych dywidend: 0%,
 • wypłacanych odsetek: 20%,
 • wypłacanych należności licencyjnych: 20%.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż Wielka Brytania:

 • jest jedną z największych gospodarek świata,
 • kontroluje największe centra finansowe świata, z londyńskim City na czele,
 • cieszy się bardzo dobrą reputacją i wysokim prestiżem,
 • posiada atrakcyjny reżim holdingowy,
 • charakteryzuje się konkurencyjnym systemem podatkowym,
 • posiada szczególne powiązania prawne i gospodarcze z terytoriami zależnymi,
 • jest stroną niezmiernie dużej liczby umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • jest członkiem Unii Europejskiej, korzysta z unijnych swobód gospodarczych,
 • korzysta ze zwolnień podatkowych na podstawie dyrektyw unijnych,
 • charakteryzuje się wysoką jakością obsługi prawnej i księgowej.